top of page

Pravila privatnosti

Rolan fashiontech d.o.o. kao voditelj obrade osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, dostave proizvoda izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica za što je pravna osnova određena člankom 6. stavkom 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka odnosno obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora

 te nadalje obrađuje osobne podatke radi evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacija korisnika, analize poslovanja za što je osnova određena člankom 6. stavkom 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka jer obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa poboljšanja poslovanja i prilagođavanja proizvodnje prepoznavanja potreba tržišta

a u posebnim slučajevima ukoliko ste nam za to dali valjanu privolu tada Vaše kontaktne podatke možemo koristiti i za potrebe izravnog marketinga za što je pravna osnova određena člankom 6. točka 1.točka a ) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.

Stupanjem na snagu ove izjave o privatnosti moguće je da će dosadašnji korisnici dobiti od nas mail kojim tražimo od Vas da potvrdite svoju suglasnost na primanje obavijesti od nas putem pošte, telefona, sms porukom ili e-porukom i to iz razloga jer ne možemo potvrditi ili iz arhive pronaći točno način na koji ste nam Vašu adresu dali, pa Vas stoga molimo da ukoliko želite da i dalje primate od nas marketinške tada ćete trebati jasno i nedvojbeno za isto dati nam i privolu jer u suprotnom nećemo biti u mogućnosti daljnje Vas o istom obavještavati.


Ako korisnik imate bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno Rolan fashiontech d.o.o. na adresu, Zagreb, I. Vidovčica 23B ili pak na adresu našega službenika za zaštitu osobnih podataka mailom: snjezana@leiloubyalex.com

Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti www.leconceptbyalex.com.

 

Osobni podaci koji se obrađuju i korištenje osobnih podataka

Na internetskoj stranici www.leconceptbyalex.com Rolan fashiontech d.o.o. prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika:

 • ime i prezime,

 • lozinku,

 • broj telefona,

 • adresa,

 • adresu e-pošte,

 • adresa slanja proizvoda,

 • adresa slanja računa,

 • poštanski broj,

 • grad,

 • spol,

 • datum rođenja,

 • tvrtka i OIB samo za tvrtke. 

Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa Rolan fashiontech d.o.o. slijedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, i sl. sa kojima pažljivo utvrđujemo i obujam i pitanje zaštite osobnih podataka kroz ugovorne odnose.

Rolan fashiontech d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i Rolan fashiontech d.o.o. te sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Rolan fashiontech d.o.o. koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika. za što je pravna osnova legitiman interes voditelja obrade opisan člankom 6. stavkom 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

POHRANA OSOBNIH PODATAKA

 

Rolan fashiontech d.o.o. će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Rolan fashiontech d.o.o.

Rolan fashiontech d.o.o. ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Rolan fashiontech d.o.o. će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe  predviđene posebnim zakonskim propisima (npr.podatke o financijskim transakcijama temeljem zakona o računovodstvu čuvamo 11 godina). Ili do opoziva prava na korištenje kada je to želja ispitanika a isto se ne kosi sa zakonskim propisima.

Voditelj zbirke osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe i utvrdio je obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka na potpisivanje izjave o povjerljivosti.

Informacije vezane za vaša prava

U skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti podataka pripadaju Vam sljedeća prava:

 • Pravo na informacije o Vašim osobnim podacima koje smo pohranili

 • Pravo na traženje ispravka, brisanje ili ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka

 • Pravo na prigovor na obradu podataka za razloge iz našeg vlastitog legitimnog interesa, javnog interesa, ili profiliranja, osim ako ne možemo dokazati da postoje uvjerljivi, opravdani razlozi koji nadilaze Vaše interese, prava i slobodu, ili da se takva obrada provodi u svrhu potvrde, primjene ili obrane pravnih zahtjeva

 • Pravo na prijenos podataka

 • Pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 • Možete u bilo kojem trenutku s budućim učinkom opozvati Vašu privolu vezanu uz prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka. Za daljnje informacije pogledajte poglavlja iznad koja opisuju obradu podataka na temelju Vaše privole.

Za svako od ovih Vaših prava možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na mail: snjezana@leiloubyalex.com

Naš odgovor dobiti ćete najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

Zaštita podataka

Rolan fashiontech d.o.o. iznimno drži do zaštite osobnih podataka i poduzeo je različite mjere opreza u svrhu zaštite osobnih podataka korisnika. Korisnik osobnim podacima na web stranici www.leconceptbyalex.com može pristupiti pomoću lozinke i adrese e-pošte.

 

Linkovi na druge web stranice

Ova Informacija o zaštiti podataka odnosi se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Rolan fashiontech d.o.o. prikuplja od ispitanika.

Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.leconceptbyalex.com imaju vlastite izjave o povjerljivosti i politike privatnosti. Ako preko web stranice www.leconceptbyalex.com korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, Rolan fashiontech d.o.o. preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice jer  Rolan fashiontech d.o.o. nije odgovoran za načine i uvjete rada na drugim web stranicama.

bottom of page