top of page

Uvjeti korištenja

Korisnici odnosno kupci su dužni prije početka korištenja web stranice www.leconceptbyalex.com (dalje: web stranice) vlasnika Rolan fashiontech d.o.o. upoznati se s Općim uvjetima poslovanja web stranice. Ukoliko imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Opće uvjete poslovanja, mogu se obratiti na adresu e-pošte info@leconceptbyalex.com

Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja web stranice www.leconceptbyalex.com kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice te usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu Rolan fashiontech d.o.o.

Rolan fashiontech d.o.o. omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava. Rolan fashiontech d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i usluga. Rolan fashiontech d.o.o. ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik je suglasan s time da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan. 


Korisnici koriste web stranicu na vlastitu odgovornost.

Rolan fashiontech d.o.o. ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice www.leconceptbyalex.com. Autori i druge fizičke ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju www.leconceptbyalex.com web stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja iste. 

Rolan fashiontech d.o.o. zadržava pravo da onemogući pristup web stranici www.leconceptbyalex.com korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. Rolan fashiontech d.o.o. zadržava pravo odbiti pristup web stranici www.leconceptbyalex.com bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Korisnik se obvezuje da će web stranicu www.leconceptbyalex.com koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice www.leconceptbyalex.com zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj. 

Korisnik je dužan čuvati podatke o svom korisničkom računu tajnima, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. 

Rolan fashiontech d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.leconceptbyalex.com. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja. Rolan fashiontech d.o.o. savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta poslovanja radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

Rolan fashiontech d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje web stranicom.

Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Rolan fashiontech d.o.o. ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osigurao poštivanje Općih uvjeta poslovanja i pozitivnih propisa. Izmjene Općih uvjeta poslovanja važeće su odmah po objavi na web stranicama www.leconceptbyalex.com.

bottom of page